Kuźnia projektów

Podróż na wiele sposobów

Dlaczego powinniśmy inwestować w transport publiczny i niskoemisyjny? Dzięki poszerzeniu możliwości komunikacyjnych rozwiązań podróż może być szybsza, bardziej komfortowa i ekonomiczna, a także ekologiczna. Wolność wyboru i czystsze powietrze – to główne cele działań rozwijających zrównoważoną multimodalność i mobilność miejską w Ciechanowie.

Działania zmierzające do wzrostu znaczenia alternatywnych – w stosunku do jazdy samochodem – środków transportu są prowadzone od lat. Jednak dopiero realizacja kompleksowego, wieloaspektowego projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla Subregionu Ciechanowskiego pozwoli na duży krok naprzód.

Wszystkie drogi prowadzą na dworzec

Zadania założone w projekcie mają na celu podniesienie rangi transportu zbiorowego i bezemisyjnego. Budowany jest węzeł przesiadkowy przy dworcu kolejowym, jednocześnie powstaje nowa droga, która ograniczy ruch samochodowy w centrum i stanie się trasą dla nowych, ekologicznych autobusów. Konieczność budowy centrum przesiadkowego przy dworcu wraz z parkingami typu „parkuj i jedź” była sygnalizowana przez mieszkańców od lat. Jak podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński: – Wielu ciechanowian, ale także mieszkańców okolicznych miejscowości dojeżdża do pracy do Warszawy koleją. Do tej pory charakterystycznym widokiem były okoliczne uliczki wypełnione parkującymi samochodami. Wskazywało to, że potrzeba jest ogromna.

 

UUlica Sienkiewicza po rewitalizacji, fot. Archiwum Urzędu Miasta Ciechanowa
Ulica Sienkiewicza po rewitalizacji, fot. Archiwum Urzędu Miasta Ciechanowa

 

Wkrótce w bezpośrednim sąsiedztwie dworca powstanie 208 miejsc parkingowych dla samochodów, a także 40 miejsc dla rowerów. Natomiast już od lutego 2018 r. mieszkańcy miasta korzystają z 1300-metrowego odcinka zmodernizowanej ul. Sienkiewicza. Inwestycja połączyła dworzec kolejowy i autobusowy. Był to pierwszy etap projektu. W ramach przebudowy naprawiona została zabytkowa nawierzchnia z kostki kamiennej, wybudowano nowe chodniki po obu stronach ulicy oraz bitumiczną drogę dla rowerów o szerokości 2 metrów. Autobusy kursujące ulicą zatrzymują się teraz na nowych przystankach, które stylem wpisują się w klimat i charakter zabytkowej dzielnicy. Zainstalowano też nowe latarnie uliczne, ławki i inne elementy małej architektury

Ożywianie dzielnicy

Teren, na którym funkcjonują dworce, wpisany jest do gminnego programu rewitalizacji. – Na tym osiedlu od wielu lat mało się działo. Również dlatego projekt jest taki ważny, gdyż wynika z chęci ożywienia tej części miasta. Chodzi o to, żeby ludzie mieli dobry dojazd do pracy, żeby zapewnić im godne warunki życia – dodaje prezydent Kosiński. Do końca lipca br. powinny się zakończyć wszystkie prace prowadzone w rejonie powstającego przy dworcu kolejowym węzła przesiadkowego. Oprócz parkingów wybudowane zostaną nowe chodniki, dojazdowa droga dla rowerów oraz postój taksówek, a także jedna zatoka autobusowa i cztery miejsca przystankowo-postojowe z wiatami dla autobusów. Ożywieniu dzielnicy i ułatwieniu przesiadki na pociąg niewątpliwie służy też rewitalizacja przydworcowego skweru, na którym m.in. odbudowana zostanie fontanna. Obok dworca powstaje również – ze środków własnych miasta – hala targowa.

 

 

Omija i łączy

Cały projekt zakończy się w 2019 r. Wtedy do użytku zostanie oddana wschodnia obwodnica Ciechanowa, łącząca drogi krajowe nr 50 w kierunku Płońska i nr 60 w kierunku Pułtuska i Białegostoku. Dzięki inwestycji z centrum miasta częściowo zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, a mieszkańcy zyskają nowy, szybszy, wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do pracy czy szkoły. Nowa droga o długości 3300 m nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z tranzytem. Niewątpliwie jednak wpłynie na zmniejszenie korków i skrócenie czasu podróży.

Ciechanów wzbogaci się o nową linię autobusową, w ramach której będą jeździły dwa niskoemisyjne pojazdy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i kupione z funduszy unijnych. Pierwszym w Ciechanowie autobusem elektrycznym będzie mogło podróżować do 53 osób, a drugi autobus spełni normę emisji spalin Euro 6. Pojazdy zostaną zakupione w tym roku i początkowo będą kursowały na innych trasach. Zwiększeniu atrakcyjności transportu publicznego służy również zakup systemu informacji pasażerskiej, który zostanie zainstalowany na 14 przystankach – zarówno nowych, jak i już istniejących, m.in. w rejonie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego i ul. Sienkiewicza.

Taki model autobusu elektrycznego pojawi się na ulicach Ciechanowa, fot. Archiwum Urzędu Miasta Ciechanowa
Taki model autobusu elektrycznego pojawi się na ulicach Ciechanowa, fot. Archiwum Urzędu Miasta Ciechanowa

 

Na dwóch kółkach

Nowo zaprojektowana ulica będzie miała duże znaczenie dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna. Nowe, bezpieczne połączenie z południowymi dzielnicami Ciechanowa z pewnością wpłynie na jakość podróżowania. Wzdłuż drogi powstaną nowe chodniki, a także asfaltowe drogi dla rowerów, które połączą się z już istniejącą siecią. Władze miasta stawiają na transport rowerowy w codziennej komunikacji. To ważny element polityki zrównoważonego transportu. – Stajemy się gminą coraz bardziej ekologiczną. Promujemy to poprzez różne działania i chcemy, by ścieżki rowerowe, które mamy na swoim obszarze, nie służyły wyłącznie rekreacji, ale również były wykorzystywane do dojazdów do pracy czy szkoły – podkreśla Renata Jeziółkowska, rzecznik ciechanowskiego ratusza. Łączna długość dróg dla rowerów wybudowanych w ramach projektu wyniesie ponad 8 km. To znacznie więcej niż długość nowych i zmodernizowanych dróg dla samochodów. Na realizacji ciechanowskiego projektu zyskają wszyscy podróżujący przez miasto – piesi, rowerzyści, pasażerowie transportu publicznego i kierowcy. Na tym właśnie polega nowoczesny transport – by w czasie jednej podróży mieć wybór i móc skorzystać z każdej możliwości, jaką daje nowoczesne miasto.

 

Marek Rokita

 

Projekt: Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Całkowita wartość projektu: 42,1 mln zł
Dofinansowanie z RPO WM: 33,3 mln zł